Search
Close this search box.

Υπηρεσίες / Design

Σχεδίαση Εταιρικής Ταυτότητας, UI / UX, Γραφιστική & Rendering

Εταιρική Ταυτότητα

Σχεδίαση UI / UX

Γραφιστικές Υπηρεσίες

3D Models & Animations

Εταιρική Ταυτότητα

Το branding αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών που αφορούν την αλληλεπίδραση με το κοινό, τον τρόπο επικοινωνίας και προβολής και τον προσδιορισμό μιας επιχείρησης με τρόπο τέτοιο που να την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.

Αρχές

Διαστάσεις

Αποτελεσματικότητα

Η σχεδίαση και ανάδειξη της εταιρικής σου ταυτότητας θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα καθώς είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις και θα αναδείξει με επιτυχία τα πλεονεκτήματά σου.

Το κοινό σου δεν έχει ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες. Απαιτεί ιστορίες που να εκφράζουν υποσχέσεις, εμπιστοσύνη και βαθιές αξίες. Έννοιες που πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην ψηφιακή σου παρουσία.

Στα πλαίσια της δημιουργίας μια ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας, σχεδιάζουμε το λογότυπο, τις επαγγελματικές κάρτες. διαφημιστικά φυλλάδια, αυτοκόλλητα και ότι άλλο χρειάζεται η κάθε εταιρία.

Ολοκληρωμένα Projects - Λογότυπα

Καθιέρωσε την εικόνα του brand σου στη συνείδησή των πελατών σου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Σχεδίαση UI / UX

Ως User Experience (UX) και User Interface (UI) αποκαλούμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε κατά το σχεδιασμό ενός ψηφιακού προϊόντος, όπως website, ηλεκτρονικού καταστήματος ή mobile application, τα οποία έχουν ως επίκεντρο την ανθρώπινη εμπειρία.

User interface (UI)

Eίναι ο σχεδιασμός διεπαφών χρήστη για μηχανήματα και λογισμικό, όπως υπολογιστές, οικιακές συσκευές, κινητές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, με έμφαση στη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας και της εμπειρίας χρήστη. Ο στόχος του σχεδιασμού της διεπαφής χρήστη είναι να κάνει την αλληλεπίδραση του χρήστη όσο το δυνατόν πιο απλή και αποτελεσματική, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του χρήστη.

User Experience (UX)

Eίναι ο τρόπος με τον οποίο ένας χρήστης αλληλοεπιδρά και βιώνει ένα προϊόν, σύστημα ή υπηρεσία. Περιλαμβάνει τις αντιλήψεις ενός ατόμου για τη χρησιμότητα, την ευκολία χρήσης και την αποτελεσματικότητα. Η βελτίωση της εμπειρίας χρήστη είναι σημαντική για τις περισσότερες εταιρείες, σχεδιαστές και δημιουργούς κατά τη δημιουργία και τη βελτίωση προϊόντων, επειδή η αρνητική εμπειρία χρήστη μπορεί να μειώσει τη χρήση του προϊόντος και, ως εκ τούτου, τυχόν επιθυμητές θετικές επιπτώσεις. Αντίθετα, ο σχεδιασμός με στόχο την κερδοφορία συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τους ηθικούς στόχους της εμπειρίας χρήστη και προκαλεί ακόμη και βλάβη. Η εμπειρία χρήστη είναι υποκειμενική. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εμπειρία χρήστη είναι αντικειμενικά.

Είναι τα δύο βασικά και αναπόσπαστα κομμάτια σχεδιασμού.

Γραφιστικές Υπηρεσίες

Το graphic design είναι ο συνδετικός κρίκος, ανάμεσα στην δημιουργικότητα και την καινοτομία. Είναι ο παράγοντας, ο οποίος μετασχηματίζει τις ιδέες, σε πρακτικές και ελκυστικές προτάσεις για χρήστες και καταναλωτές.

Λογότυπα & Επαγγελματικές Κάρτες

Banners & Καμπάνιες Προβολής

Διαφημιστικά Έντυπα & Φυλλάδια


Διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν και να συνδυάσουν τα σύμβολα, εικόνες ή / και λέξεις για να δημιουργήσουν μια οπτική αναπαράσταση των ιδεών και των μηνυμάτων. Ένας γραφίστας μπορεί να χρησιμοποιήσει τυπογραφία, εικαστικές τέχνες και τεχνικές διάταξης σελίδας για να παράγει το τελικό αποτέλεσμα.

Σχεδιασμός Λογότυπου 

Το εμπορικό σήμα ή αλλιώς το λογότυπο μιας εταιρείας, είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά για μια επιτυχημένη στρατηγική Branding. Είναι το οπτικό σύμβολο, το οποίο αντιπροσωπεύει την επιχείρησή σας και αποτυπώνεται στο υποσυνείδητο των πελατών σας, ως η καρδιά της εταιρικής σας ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δημιουργία logo ή τον επανασχεδιάσμο λογότυπου της εταιρίας σας.

Σχεδιασμός Banners

Μια μελετημένη και καλαίσθητη γραφιστική σχεδίαση των Banners, επηρεάζει θετικά την ψυχολογία του χρήστη και έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των επισκέψεων σας.

Σχεδιασμός Διαφημιστών 

Η σύγχρονη γραφιστική σχεδίαση, η χρήση των κατάλληλων χρωμάτων και γραφικών, είναι ζωτικής σημασίας για να επιτύχετε μια ισορροπημένη συνολική εικόνα της επιχείρησης σας στο διαδίκτυο και να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό.

Ολοκληρωμένα Projects - Επαγγελματικές Κάρτες

Ολοκληρωμένα Projects - Τιμοκατάλογοι

Ολοκληρωμένα Projects - Προσπέκτους

Aναλάβουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, από τον σχεδιασμό έως την τελική δημοσίευση και προώθηση.

3D Models & Animations

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για την Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση (3D Modeling) και την Ψηφιακή Απεικόνιση της Πραγματικότητας (Reality Modeling), με χρήση τεχνολογικών μέσων συνεχώς πιο προσιτών στο ευρύ κοινό.

Πολυγωνικός Σχεδιασμός

Τα σημεία στον τρισδιάστατο χώρο, που ονομάζονται κορυφές, συνδέονται μεταξύ τους με γραμμές σχηματίζοντας πολύγωνα.

Καμπυλωτός Σχεδιασμός

Οι επιφάνειες ορίζονται από καμπύλες, οι οποίες προσαρμόζονται από τα σταθμισμένα σημεία ελέγχου.

Ψηφιακή Γλυπτική

Πρόκειται για μια αρκετά νέα μέθοδο μοντελοποίησης, η οποία όμως έχει γίνει πολύ δημοφιλής στα λίγα χρόνια που χρησιμοποιείται.


3D μοντελοποίηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία αναπτύσσεται μια μαθηματική εκπροσώπηση κάθε τρισδιάστατης επιφάνειας άψυχων ή έμψυχων αντικειμένων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού.

Το παραγόμενο αντικείμενο ονομάζεται τρισδιάστατο μοντέλο (3D model) και είτε απεικονίζεται ως εικόνα τρισδιάστατης φωτοσκίασης (3D rendering), είτε χρησιμοποιείται σε προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων μέσω υπολογιστή. Το μοντέλο μπορεί επίσης να αναπαραχθεί φυσικά, με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Πλεονεκτήματα 3D Modeling στις Κατασκευές

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στις μέρες μας καθιστά την υλοποίηση κάθε έργου γρηγορότερη και πιο αποδοτική. Εκμεταλλευόμενοι τις μετρητικές διατάξεις και τα υπολογιστικά μέσα που μας προσφέρει, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Σχεδόν στο σύνολό τους οι επιστημονικοί τομείς ακολουθούν την εξέλιξη αυτή, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Υιοθετώντας τις πρακτικές του Building Information Modeling (BIM) και της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, οι σύγχρονες μέθοδοι υλοποίησης επιτρέπουν στη βιομηχανία των κατασκευών να μειώσει σημαντικά το χρόνο και το κόστος ενός έργου. Το 3D modeling αλλάζει τον τρόπο παρουσίασης των αρχιτεκτονικών σχεδίων, επιτρέποντας στους μηχανικούς και τους εργολάβους να είναι πιο δημιουργικοί και να πειραματίζονται με νέες πρακτικές.

Με τη σταδιακή ενσωμάτωση της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, η οποία τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να εμπλέκεται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου, η υλοποίηση των κατασκευών, δεν απαιτεί πλέον την κατασκευή μακετών, ενώ περιορίζεται σταδιακά και η εκτύπωση σχεδίων και διαγραμμάτων. Η κατασκευή έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό ψηφιακή. Οι αρχιτεκτονικές παρουσιάσεις έχουν μετακινηθεί πλέον από τα έντυπα σχέδια στους επιτραπέζιους υπολογιστές, τις φορητές συσκευές και τον παγκόσμιο ιστό.

Η υιοθέτηση του τρισδιάστατου μοντέλου στην κατασκευή έχει επιφέρει πολλά οφέλη. Η μοντελοποίηση της πραγματικότητας, όχι μόνο επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού, αλλά επιτρέπει στους εμπλεκόμενους μηχανικούς να δοκιμάζουν διαφορετικές ιδέες και να εντοπίζουν πιθανά σχεδιαστικά προβλήματα, πριν ακόμα αυτά ξεκινήσουν να υφίστανται. Συνδέοντας όλα τα κομμάτια μιας κατασκευής, το 3D modeling μπορεί να προσφέρει μια πραγματική εικόνα του τελικού αποτελέσματος. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι μπορεί να “ζωντανέψει” μια κατασκευή, χωρίς να μετακινηθεί ούτε ένα κόκκος άμμου.

Πλεονεκτήματα Εικονικής Μετακίνησης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα τρισδιάστατης μοντελοποίησης αποτελεί επίσης το γεγονός εικονικής μετακίνησης. Ο ενδιαφερόμενος πελάτης μπορεί να παρατηρήσει εικονικά πολλά περισσότερα σε ένα μελλοντικό έργο, σε σύγκριση με όσα μπορεί να προσφέρει ένα δισδιάστατο σχέδιο. Στην πραγματικότητα οι πελάτες μπορούν να κάνουν έναν εικονικό περίπατο μέσα στην προτεινόμενη κατασκευή. Μπορούν να περιηγηθούν μέσα στο μελλοντικό τους σπίτι, να επισκεφθούν την κρεβατοκάμαρα ή ακόμα και να δειπνήσουν εικονικά με καλεσμένους στην τραπεζαρία. Και όλα αυτά από τη φάση ακόμη του σχεδιασμού, δηλαδή πριν την εγκατάσταση του εργοταξίου.

Ο φωτορεαλισμός είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο του 3D modeling, που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα το χώρο. Τοποθετώντας τα διάφορα έπιπλα στο χώρο και επιλέγοντας την επιθυμητή διακόσμηση, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση του τελικού αποτελέσματος.

Ολοκληρωμένα Projects - Illustrations

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δημιουργία 3D mοντέλων ή 3D animations καθώς και για υπηρεσίες rendering.

Δείτε Επίσης ...

Blisys Digital Agency Θεσσαλονίκη Development Servives

Development

Ανάπτυξη Εφαρμογών, Ιστοσελίδων & Ηλεκτρονικών Καταστημάτων

Προβολή Υπηρεσιών Αναλυτικά

Blisys Digital Agency Θεσσαλονίκη Digital Marketing Ανάπτυξη Εφαρμογών, Ιστοσελίδων & Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού (Development)

Digital Marketing

Ανάλυση, Έρευνα & Υλοποίηση Στρατηγικής Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Προβολή Υπηρεσιών Αναλυτικά

Έχετε κάποιο νέο project ή ιδέα;

Μιλήστε Μας Για Αυτό!

Copyright © 2022. All rights reserved.

Υπηρεσίες / Design

Σχεδίαση Εταιρικής Ταυτότητας, UI / UX, Γραφιστική & Rendering

Εταιρική Ταυτότητα

Το branding αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών που αφορούν την αλληλεπίδραση με το κοινό, τον τρόπο επικοινωνίας και προβολής και τον προσδιορισμό μιας επιχείρησης με τρόπο τέτοιο που να την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.

Αρχές

Διαστάσεις

Αποτελεσματικότητα

Η σχεδίαση και ανάδειξη της εταιρικής σου ταυτότητας θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα καθώς είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις και θα αναδείξει με επιτυχία τα πλεονεκτήματά σου.

Το κοινό σου δεν έχει ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες. Απαιτεί ιστορίες που να εκφράζουν υποσχέσεις, εμπιστοσύνη και βαθιές αξίες. Έννοιες που πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην ψηφιακή σου παρουσία.

Στα πλαίσια της δημιουργίας μια ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας, σχεδιάζουμε το λογότυπο, τις επαγγελματικές κάρτες. διαφημιστικά φυλλάδια, αυτοκόλλητα και ότι άλλο χρειάζεται η κάθε εταιρία.

Λογότυπα

Καθιέρωσε την εικόνα του brand σου στη συνείδησή των πελατών σου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Σχεδίαση UI / UX

Ως User Experience (UX) και User Interface (UI) αποκαλούμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε κατά το σχεδιασμό ενός ψηφιακού προϊόντος, όπως website, ηλεκτρονικού καταστήματος ή mobile application, τα οποία έχουν ως επίκεντρο την ανθρώπινη εμπειρία.

User interface (UI)

Eίναι ο σχεδιασμός διεπαφών χρήστη για μηχανήματα και λογισμικό, όπως υπολογιστές, οικιακές συσκευές, κινητές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, με έμφαση στη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας και της εμπειρίας χρήστη. Ο στόχος του σχεδιασμού της διεπαφής χρήστη είναι να κάνει την αλληλεπίδραση του χρήστη όσο το δυνατόν πιο απλή και αποτελεσματική, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του χρήστη.

User Experience (UX)

Eίναι ο τρόπος με τον οποίο ένας χρήστης αλληλοεπιδρά και βιώνει ένα προϊόν, σύστημα ή υπηρεσία. Περιλαμβάνει τις αντιλήψεις ενός ατόμου για τη χρησιμότητα, την ευκολία χρήσης και την αποτελεσματικότητα. Η βελτίωση της εμπειρίας χρήστη είναι σημαντική για τις περισσότερες εταιρείες, σχεδιαστές και δημιουργούς κατά τη δημιουργία και τη βελτίωση προϊόντων, επειδή η αρνητική εμπειρία χρήστη μπορεί να μειώσει τη χρήση του προϊόντος και, ως εκ τούτου, τυχόν επιθυμητές θετικές επιπτώσεις. Αντίθετα, ο σχεδιασμός με στόχο την κερδοφορία συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τους ηθικούς στόχους της εμπειρίας χρήστη και προκαλεί ακόμη και βλάβη. Η εμπειρία χρήστη είναι υποκειμενική. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εμπειρία χρήστη είναι αντικειμενικά.

Είναι τα δύο βασικά και αναπόσπαστα κομμάτια σχεδιασμού.

Γραφιστικές Υπηρεσίες

Το graphic design είναι ο συνδετικός κρίκος, ανάμεσα στην δημιουργικότητα και την καινοτομία. Είναι ο παράγοντας, ο οποίος μετασχηματίζει τις ιδέες, σε πρακτικές και ελκυστικές προτάσεις για χρήστες και καταναλωτές.

Λογότυπα & Επαγγελματικές Κάρτες

Banners & Καμπάνιες Προβολής

Διαφημιστικά Έντυπα & Φυλλάδια


Διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν και να συνδυάσουν τα σύμβολα, εικόνες ή / και λέξεις για να δημιουργήσουν μια οπτική αναπαράσταση των ιδεών και των μηνυμάτων. Ένας γραφίστας μπορεί να χρησιμοποιήσει τυπογραφία, εικαστικές τέχνες και τεχνικές διάταξης σελίδας για να παράγει το τελικό αποτέλεσμα.

Σχεδιασμός Λογότυπου 

Το εμπορικό σήμα ή αλλιώς το λογότυπο μιας εταιρείας, είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά για μια επιτυχημένη στρατηγική Branding. Είναι το οπτικό σύμβολο, το οποίο αντιπροσωπεύει την επιχείρησή σας και αποτυπώνεται στο υποσυνείδητο των πελατών σας, ως η καρδιά της εταιρικής σας ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δημιουργία logo ή τον επανασχεδιάσμο λογότυπου της εταιρίας σας.

Σχεδιασμός Banners

Μια μελετημένη και καλαίσθητη γραφιστική σχεδίαση των Banners, επηρεάζει θετικά την ψυχολογία του χρήστη και έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των επισκέψεων σας.

Σχεδιασμός Διαφημιστών 

Η σύγχρονη γραφιστική σχεδίαση, η χρήση των κατάλληλων χρωμάτων και γραφικών, είναι ζωτικής σημασίας για να επιτύχετε μια ισορροπημένη συνολική εικόνα της επιχείρησης σας στο διαδίκτυο και να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό.

Επαγγελματικές Κάρτες

Τιμοκατάλογοι

Προσπέκτους

Aναλάβουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, από τον σχεδιασμό έως την τελική δημοσίευση και προώθηση.

3D Models & Animations

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για την Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση (3D Modeling) και την Ψηφιακή Απεικόνιση της Πραγματικότητας (Reality Modeling), με χρήση τεχνολογικών μέσων συνεχώς πιο προσιτών στο ευρύ κοινό.

Πολυγωνικός Σχεδιασμός

Τα σημεία στον τρισδιάστατο χώρο, που ονομάζονται κορυφές, συνδέονται μεταξύ τους με γραμμές σχηματίζοντας πολύγωνα.

Καμπυλωτός Σχεδιασμός

Οι επιφάνειες ορίζονται από καμπύλες, οι οποίες προσαρμόζονται από τα σταθμισμένα σημεία ελέγχου.

Ψηφιακή Γλυπτική

Πρόκειται για μια αρκετά νέα μέθοδο μοντελοποίησης, η οποία όμως έχει γίνει πολύ δημοφιλής στα λίγα χρόνια που χρησιμοποιείται.


3D μοντελοποίηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία αναπτύσσεται μια μαθηματική εκπροσώπηση κάθε τρισδιάστατης επιφάνειας άψυχων ή έμψυχων αντικειμένων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού.

Το παραγόμενο αντικείμενο ονομάζεται τρισδιάστατο μοντέλο (3D model) και είτε απεικονίζεται ως εικόνα τρισδιάστατης φωτοσκίασης (3D rendering), είτε χρησιμοποιείται σε προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων μέσω υπολογιστή. Το μοντέλο μπορεί επίσης να αναπαραχθεί φυσικά, με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Πλεονεκτήματα 3D Modeling στις Κατασκευές

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στις μέρες μας καθιστά την υλοποίηση κάθε έργου γρηγορότερη και πιο αποδοτική. Εκμεταλλευόμενοι τις μετρητικές διατάξεις και τα υπολογιστικά μέσα που μας προσφέρει, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Σχεδόν στο σύνολό τους οι επιστημονικοί τομείς ακολουθούν την εξέλιξη αυτή, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Υιοθετώντας τις πρακτικές του Building Information Modeling (BIM) και της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, οι σύγχρονες μέθοδοι υλοποίησης επιτρέπουν στη βιομηχανία των κατασκευών να μειώσει σημαντικά το χρόνο και το κόστος ενός έργου. Το 3D modeling αλλάζει τον τρόπο παρουσίασης των αρχιτεκτονικών σχεδίων, επιτρέποντας στους μηχανικούς και τους εργολάβους να είναι πιο δημιουργικοί και να πειραματίζονται με νέες πρακτικές.

Με τη σταδιακή ενσωμάτωση της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, η οποία τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να εμπλέκεται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου, η υλοποίηση των κατασκευών, δεν απαιτεί πλέον την κατασκευή μακετών, ενώ περιορίζεται σταδιακά και η εκτύπωση σχεδίων και διαγραμμάτων. Η κατασκευή έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό ψηφιακή. Οι αρχιτεκτονικές παρουσιάσεις έχουν μετακινηθεί πλέον από τα έντυπα σχέδια στους επιτραπέζιους υπολογιστές, τις φορητές συσκευές και τον παγκόσμιο ιστό.

Η υιοθέτηση του τρισδιάστατου μοντέλου στην κατασκευή έχει επιφέρει πολλά οφέλη. Η μοντελοποίηση της πραγματικότητας, όχι μόνο επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού, αλλά επιτρέπει στους εμπλεκόμενους μηχανικούς να δοκιμάζουν διαφορετικές ιδέες και να εντοπίζουν πιθανά σχεδιαστικά προβλήματα, πριν ακόμα αυτά ξεκινήσουν να υφίστανται. Συνδέοντας όλα τα κομμάτια μιας κατασκευής, το 3D modeling μπορεί να προσφέρει μια πραγματική εικόνα του τελικού αποτελέσματος. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι μπορεί να “ζωντανέψει” μια κατασκευή, χωρίς να μετακινηθεί ούτε ένα κόκκος άμμου.

Πλεονεκτήματα Εικονικής Μετακίνησης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα τρισδιάστατης μοντελοποίησης αποτελεί επίσης το γεγονός εικονικής μετακίνησης. Ο ενδιαφερόμενος πελάτης μπορεί να παρατηρήσει εικονικά πολλά περισσότερα σε ένα μελλοντικό έργο, σε σύγκριση με όσα μπορεί να προσφέρει ένα δισδιάστατο σχέδιο. Στην πραγματικότητα οι πελάτες μπορούν να κάνουν έναν εικονικό περίπατο μέσα στην προτεινόμενη κατασκευή. Μπορούν να περιηγηθούν μέσα στο μελλοντικό τους σπίτι, να επισκεφθούν την κρεβατοκάμαρα ή ακόμα και να δειπνήσουν εικονικά με καλεσμένους στην τραπεζαρία. Και όλα αυτά από τη φάση ακόμη του σχεδιασμού, δηλαδή πριν την εγκατάσταση του εργοταξίου.

Ο φωτορεαλισμός είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο του 3D modeling, που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα το χώρο. Τοποθετώντας τα διάφορα έπιπλα στο χώρο και επιλέγοντας την επιθυμητή διακόσμηση, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση του τελικού αποτελέσματος.

Illustrations

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δημιουργία 3D mοντέλων ή 3D animations καθώς και για υπηρεσίες rendering.

Δείτε Επίσης ...

Blisys Digital Agency Θεσσαλονίκη Development Servives

Development

Ανάπτυξη Εφαρμογών, Ιστοσελίδων & Ηλεκτρονικών Καταστημάτων

Προβολή Υπηρεσιών Αναλυτικά

Blisys Digital Agency Θεσσαλονίκη Digital Marketing Ανάπτυξη Εφαρμογών, Ιστοσελίδων & Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού (Development)

Digital Marketing

Ανάλυση, Έρευνα & Υλοποίηση Στρατηγικής Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Προβολή Υπηρεσιών Αναλυτικά

Έχετε κάποιο νέο project ή ιδέα;

Μιλήστε Μας Για Αυτό!

Υπηρεσίες / Design

Σχεδίαση Εταιρικής Ταυτότητας, UI / UX, Γραφιστική & Rendering

Εταιρική Ταυτότητα

Το branding αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών που αφορούν την αλληλεπίδραση με το κοινό, τον τρόπο επικοινωνίας και προβολής και τον προσδιορισμό μιας επιχείρησης με τρόπο τέτοιο που να την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.

Αρχές

Διαστάσεις

Αποτελεσματικότητα

Η σχεδίαση και ανάδειξη της εταιρικής σου ταυτότητας θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα καθώς είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις και θα αναδείξει με επιτυχία τα πλεονεκτήματά σου.

Το κοινό σου δεν έχει ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες. Απαιτεί ιστορίες που να εκφράζουν υποσχέσεις, εμπιστοσύνη και βαθιές αξίες. Έννοιες που πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην ψηφιακή σου παρουσία.

Στα πλαίσια της δημιουργίας μια ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας, σχεδιάζουμε το λογότυπο, τις επαγγελματικές κάρτες. διαφημιστικά φυλλάδια, αυτοκόλλητα και ότι άλλο χρειάζεται η κάθε εταιρία.

Λογότυπα

Καθιέρωσε την εικόνα του brand σου στη συνείδησή των πελατών σου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Σχεδίαση UI / UX

Ως User Experience (UX) και User Interface (UI) αποκαλούμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε κατά το σχεδιασμό ενός ψηφιακού προϊόντος, όπως website, ηλεκτρονικού καταστήματος ή mobile application, τα οποία έχουν ως επίκεντρο την ανθρώπινη εμπειρία.

User interface (UI)

Eίναι ο σχεδιασμός διεπαφών χρήστη για μηχανήματα και λογισμικό, όπως υπολογιστές, οικιακές συσκευές, κινητές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, με έμφαση στη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας και της εμπειρίας χρήστη. Ο στόχος του σχεδιασμού της διεπαφής χρήστη είναι να κάνει την αλληλεπίδραση του χρήστη όσο το δυνατόν πιο απλή και αποτελεσματική, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του χρήστη.

User Experience (UX)

Eίναι ο τρόπος με τον οποίο ένας χρήστης αλληλοεπιδρά και βιώνει ένα προϊόν, σύστημα ή υπηρεσία. Περιλαμβάνει τις αντιλήψεις ενός ατόμου για τη χρησιμότητα, την ευκολία χρήσης και την αποτελεσματικότητα. Η βελτίωση της εμπειρίας χρήστη είναι σημαντική για τις περισσότερες εταιρείες, σχεδιαστές και δημιουργούς κατά τη δημιουργία και τη βελτίωση προϊόντων, επειδή η αρνητική εμπειρία χρήστη μπορεί να μειώσει τη χρήση του προϊόντος και, ως εκ τούτου, τυχόν επιθυμητές θετικές επιπτώσεις. Αντίθετα, ο σχεδιασμός με στόχο την κερδοφορία συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τους ηθικούς στόχους της εμπειρίας χρήστη και προκαλεί ακόμη και βλάβη. Η εμπειρία χρήστη είναι υποκειμενική. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εμπειρία χρήστη είναι αντικειμενικά.

Είναι τα δύο βασικά και αναπόσπαστα κομμάτια σχεδιασμού.

Γραφιστικές Υπηρεσίες

Το graphic design είναι ο συνδετικός κρίκος, ανάμεσα στην δημιουργικότητα και την καινοτομία. Είναι ο παράγοντας, ο οποίος μετασχηματίζει τις ιδέες, σε πρακτικές και ελκυστικές προτάσεις για χρήστες και καταναλωτές.

Λογότυπα & Επαγγελματικές Κάρτες

Banners & Καμπάνιες Προβολής

Διαφημιστικά Έντυπα & Φυλλάδια

Διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν και να συνδυάσουν τα σύμβολα, εικόνες ή / και λέξεις για να δημιουργήσουν μια οπτική αναπαράσταση των ιδεών και των μηνυμάτων. Ένας γραφίστας μπορεί να χρησιμοποιήσει τυπογραφία, εικαστικές τέχνες και τεχνικές διάταξης σελίδας για να παράγει το τελικό αποτέλεσμα.

Σχεδιασμός Λογότυπου

Το εμπορικό σήμα ή αλλιώς το λογότυπο μιας εταιρείας, είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά για μια επιτυχημένη στρατηγική Branding. Είναι το οπτικό σύμβολο, το οποίο αντιπροσωπεύει την επιχείρησή σας και αποτυπώνεται στο υποσυνείδητο των πελατών σας, ως η καρδιά της εταιρικής σας ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δημιουργία logo ή τον επανασχεδιάσμο λογότυπου της εταιρίας σας.

Σχεδιασμός Banners

Μια μελετημένη και καλαίσθητη γραφιστική σχεδίαση των Banners, επηρεάζει θετικά την ψυχολογία του χρήστη και έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των επισκέψεων σας.

Σχεδιασμός Διαφημιστών

Η σύγχρονη γραφιστική σχεδίαση, η χρήση των κατάλληλων χρωμάτων και γραφικών, είναι ζωτικής σημασίας για να επιτύχετε μια ισορροπημένη συνολική εικόνα της επιχείρησης σας στο διαδίκτυο και να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό.

Επαγγελματικές Κάρτες

Τιμοκατάλογοι

Προσπέκτους

Aναλάβουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, από τον σχεδιασμό έως την τελική δημοσίευση και προώθηση.

3D Models & Animations

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για την Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση (3D Modeling) και την Ψηφιακή Απεικόνιση της Πραγματικότητας (Reality Modeling), με χρήση τεχνολογικών μέσων συνεχώς πιο προσιτών στο ευρύ κοινό.

Πολυγωνικός Σχεδιασμός

Τα σημεία στον τρισδιάστατο χώρο, που ονομάζονται κορυφές, συνδέονται μεταξύ τους με γραμμές σχηματίζοντας πολύγωνα.

Καμπυλωτός Σχεδιασμός

Οι επιφάνειες ορίζονται από καμπύλες, οι οποίες προσαρμόζονται από τα σταθμισμένα σημεία ελέγχου.

Ψηφιακή Γλυπτική

Πρόκειται για μια αρκετά νέα μέθοδο μοντελοποίησης, η οποία όμως έχει γίνει πολύ δημοφιλής στα λίγα χρόνια που χρησιμοποιείται.


3D μοντελοποίηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία αναπτύσσεται μια μαθηματική εκπροσώπηση κάθε τρισδιάστατης επιφάνειας άψυχων ή έμψυχων αντικειμένων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού.

Το παραγόμενο αντικείμενο ονομάζεται τρισδιάστατο μοντέλο (3D model) και είτε απεικονίζεται ως εικόνα τρισδιάστατης φωτοσκίασης (3D rendering), είτε χρησιμοποιείται σε προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων μέσω υπολογιστή. Το μοντέλο μπορεί επίσης να αναπαραχθεί φυσικά, με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Πλεονεκτήματα 3D Modeling στις Κατασκευές

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στις μέρες μας καθιστά την υλοποίηση κάθε έργου γρηγορότερη και πιο αποδοτική. Εκμεταλλευόμενοι τις μετρητικές διατάξεις και τα υπολογιστικά μέσα που μας προσφέρει, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Σχεδόν στο σύνολό τους οι επιστημονικοί τομείς ακολουθούν την εξέλιξη αυτή, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Υιοθετώντας τις πρακτικές του Building Information Modeling (BIM) και της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, οι σύγχρονες μέθοδοι υλοποίησης επιτρέπουν στη βιομηχανία των κατασκευών να μειώσει σημαντικά το χρόνο και το κόστος ενός έργου. Το 3D modeling αλλάζει τον τρόπο παρουσίασης των αρχιτεκτονικών σχεδίων, επιτρέποντας στους μηχανικούς και τους εργολάβους να είναι πιο δημιουργικοί και να πειραματίζονται με νέες πρακτικές.

Με τη σταδιακή ενσωμάτωση της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, η οποία τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να εμπλέκεται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου, η υλοποίηση των κατασκευών, δεν απαιτεί πλέον την κατασκευή μακετών, ενώ περιορίζεται σταδιακά και η εκτύπωση σχεδίων και διαγραμμάτων. Η κατασκευή έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό ψηφιακή. Οι αρχιτεκτονικές παρουσιάσεις έχουν μετακινηθεί πλέον από τα έντυπα σχέδια στους επιτραπέζιους υπολογιστές, τις φορητές συσκευές και τον παγκόσμιο ιστό.

Η υιοθέτηση του τρισδιάστατου μοντέλου στην κατασκευή έχει επιφέρει πολλά οφέλη. Η μοντελοποίηση της πραγματικότητας, όχι μόνο επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού, αλλά επιτρέπει στους εμπλεκόμενους μηχανικούς να δοκιμάζουν διαφορετικές ιδέες και να εντοπίζουν πιθανά σχεδιαστικά προβλήματα, πριν ακόμα αυτά ξεκινήσουν να υφίστανται. Συνδέοντας όλα τα κομμάτια μιας κατασκευής, το 3D modeling μπορεί να προσφέρει μια πραγματική εικόνα του τελικού αποτελέσματος. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι μπορεί να “ζωντανέψει” μια κατασκευή, χωρίς να μετακινηθεί ούτε ένα κόκκος άμμου.

Πλεονεκτήματα Εικονικής Μετακίνησης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα τρισδιάστατης μοντελοποίησης αποτελεί επίσης το γεγονός εικονικής μετακίνησης. Ο ενδιαφερόμενος πελάτης μπορεί να παρατηρήσει εικονικά πολλά περισσότερα σε ένα μελλοντικό έργο, σε σύγκριση με όσα μπορεί να προσφέρει ένα δισδιάστατο σχέδιο. Στην πραγματικότητα οι πελάτες μπορούν να κάνουν έναν εικονικό περίπατο μέσα στην προτεινόμενη κατασκευή. Μπορούν να περιηγηθούν μέσα στο μελλοντικό τους σπίτι, να επισκεφθούν την κρεβατοκάμαρα ή ακόμα και να δειπνήσουν εικονικά με καλεσμένους στην τραπεζαρία. Και όλα αυτά από τη φάση ακόμη του σχεδιασμού, δηλαδή πριν την εγκατάσταση του εργοταξίου.

Ο φωτορεαλισμός είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο του 3D modeling, που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα το χώρο. Τοποθετώντας τα διάφορα έπιπλα στο χώρο και επιλέγοντας την επιθυμητή διακόσμηση, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση του τελικού αποτελέσματος.

Illustrations

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δημιουργία 3D mοντέλων ή 3D animations καθώς και για υπηρεσίες rendering.

Δείτε Επίσης ...

Development

Ανάπτυξη Εφαρμογών, Ιστοσελίδων & Ηλεκτρονικών Καταστημάτων

Προβολή Υπηρεσιών Αναλυτικά

Digital Marketing

Ανάλυση, Έρευνα & Υλοποίηση Στρατηγικής Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Προβολή Υπηρεσιών Αναλυτικά

Έχετε κάποιο νέο project ή ιδέα;

Μιλήστε Μας Για Αυτό!

Έχετε κάποιο νέο project ή ιδέα;

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Έχετε κάποιο νέο project ή ιδέα;

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Search
Close this search box.